We offer free and unlimited use of eSurveyCreator.com for students.
Create your own free online survey!

Läänemaa elanikkonna tervisekäitumise uuring 2019 TÄISKASVANU
0 %
Hea Läänemaa elanik!

Antud uuringut teemal „Läänemaa elanikkonna tervisekäitumine“ viib läbi SA Läänemaa koostöös Tallinna Ülikooli Haapsalu kolledži tervisejuhi eriala III kursuse üliõpilastega. Küsimustiku teemad on: tervise enesehinnang, toitumisharjumused, alkoholi tarbimine, kehaline aktiivsus ja kehakaal, suitsetamisharjumused, seksuaalkäitumine, narkootikumide tarvitamine, liikluskäitumine ja vastaja sotsiaaldemograafilised andmed.

Ankeedi täitmine võtab aega umbes 15-25 minutit ning on vabatahtlik ja anonüümne. Andmeid töödeldakse üldistatud kujul. Väga oluline on vastata kõigile küsimustele, et tagada uurimistulemuste kvaliteet.

Küsimuste korral saate ühendust võtta Hele Leek-Amburiga hele.leek@gmail.com.