We offer free and unlimited use of eSurveyCreator.com for students.
Create your own free online survey!

Onderzoek lokale mobiliteit
0 %
Welkom! Fijn dat u tijd wilt vrijmaken voor deze vragenlijst over mobiliteit.

Het invullen kost circa 12 minuten.

Vul de vragenlijst in vanuit jouw persoonlijke situatie.
Ons advies is dat meerdere mensen in hetzelfde gezin de vragenlijst afzonderlijk invullen.

De antwoorden worden volledig anoniem verwerkt.


Wij danken je alvast hartelijk voor je medewerking.
Deze eerste groep vragen gaan over uw persoonlijke omstandigheden

Wat is uw geslacht? *

Wat is uw leeftijd? *

Hoeveel mensen wonen op jouw adres? *

Wat is uw hoogst voltooide opleiding? *

Wat was uw netto inkomen in het afgelopen jaar? (alleen voor u persoonlijk) *

Bent u lid van een energiecoöperatie? *

Hoe ver woont u van een stad? *

Op welke afstand liggen de volgende bestemmingen vanaf uw woning? *

Tot 1 km Tussen 1 en 3 km Tussen 3 en 10 km Meer dan 10 km

Wat zijn de vier cijfers uw postcode? *