We offer free and unlimited use of eSurveyCreator.com for students.
Create your own free online survey!

Analýza uplatnění studentů a absolventů na pracovních pozicích v projektovém řízení
0 %
Hezký den,
tímto bych Vás ráda požádala o Vaši spoluúčast v rámci provádění anonymního dotazníkového šetření k diplomové práci Analýza uplatnění studentů a absolventů na pozicích v projektovém řízení.

Účelem dotazníku je zjistit reálné požadavky a očekávání, které mají firmy vůči studentům a absolventům VŠ v prostředí řízení projektů. Otázky 6-8 jsou inspirovány kompetenčním modelem IPMA ICB, nejedná se ovšem o dotazování zaměřené na hodnocení tohoto metodického modelu, tento průzkum není komerčního charakteru.

Vaším zapojením do dotazníku napomůžete sestavení souboru doporučení pro studenty, absolventy, vysoké školy a firmy. Tento soubor by měl přispět především k vyššímu uplatnění studentů a absolventů v praxi a současně i větší spokojenosti firem s nově nastupujícími zaměstnanci.

V případě zájmu o výsledky tohoto dotazníkového šetření mne prosím kontaktujte na níže uvedený e-mail, ráda Vám je zprostředkuji.

Děkuji Vám za spolupráci.

Eva Zavadilová, studentka Fakulty podnikohospodářské, Vysoké školy ekonomické v Praze

xzave05@vse.cz